Wybór odpowiedniego kierunku studiów, to szansa na znalezienie pracy w zawodzie, a także możliwość osiągania kolejnych sukcesów na tym szczeblu. O tym, jakie studia wybieramy, decyduje wiele czynników, takich jak np. zainteresowania, możliwość znalezienia zatrudnienia po ukończeniu edukacji, czy też perspektywa zarobków. Jednym z kierunków rozważanych przez młodych ludzi, są studia BHP. Czy jednak decyzja ta jest odpowiednia? Czy studia BHP się opłacają i kiedy warto rozważyć tą opcję? Sprawdźmy!

Bezpieczeństwo i higiena pracy – czym jest popularne BHP

BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy), to powszechnie stosowana nazwa, która określa zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania obowiązków, oraz dziedzina wyznaczająca normy kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

W naszym kraju za najważniejszy organ, który nadzoruje przestrzeganie przepisów i zasad z dziedziny BHP uznaje się Państwową Inspekcję Pracy (PIP).

Warto też wiedzieć o tym, że każdy pracownik, który podejmuje pracę w danym miejscu, powinien odbyć stosowne szkolenie w zakresie BHP, zapoznać się z zasadami, a kolejno się do nich stosować. Dzięki temu będzie on odpowiednio poinformowany jak wykonywać swoją pracę w sposób bezpieczny i niezagrażający zdrowiu, czy życiu dla niego samego, czy też osób przebywających w jego otoczeniu. Oczywiście określone zasady muszą być również przestrzegane przez pracodawców, którzy powinni stworzyć odpowiednie warunki pracy.

szkolenie bezpieczeństwo i higiena pracy

Studia BHP – dowiedz się więcej

Jeżeli chodzi o kształcenie się na kierunku BHP, warto wiedzieć, że do wyboru są studia inżynierskie, magisterskie, oraz doktoranckie, itp. Program kształcenia trwa zazwyczaj od 3 do 4 lat i wyróżnić tutaj można studia I stopnia, natomiast program kształcenia studiów II stopnia trwa od 1,5 do 2 lat i kolejno kończy się uzyskaniem dyplomu itd.

Studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Nie sposób ominąć studiów podyplomowych z zakresu BHP. Otóż z uwagi na to, że co rok otwierają się nowe miejsca pracy, które jak wiadomo, muszą spełniać szereg wymagań pod kątem BHP, zapotrzebowanie na pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy ciągle rośnie.

Dlatego jeżeli szczególnie ceni się kontakt z ludźmi, który to pracownik służby BHP bez dwóch zdań ma, warto wybrać się na studia podyplomowe BHP.

Studia podyplomowe BHP i przykładowe przedmioty kształcenia

Jeżeli chodzi o studia podyplomowe z zakresu BHP, spodziewać się można takich przedmiotów kształcenia jak:

 • Ergonomia,
 • Prawna ochrona pracy,
 • Dokumentacja BHP,
 • Systemy i struktury ochrony przeciwpożarowej w środowisku pracy,
 • Prawodawstwo,
 • Analiza zagrożeń na stanowisku pracy,
 • Czynniki środowiska pracy,
 • Pierwsza pomoc

i inne. Studia BHP mogą otworzyć wiele ścieżek zawodowych, dzięki którym można pracować na określonym stanowisku. Jakim? Sprawdzisz to, czytając dalszą część poradnika!

Praca na etacie w służbie BHP

Zanim sprawdzimy, na jakich stanowiskach pracy można ubiegać się o zatrudnienie po studiach BHP, dowiedzmy się najpierw, co musimy zrobić, by takową próbę podjąć.

Pracować w służbie BHP można kiedy:

 • ukończymy szkołę i uzyskamy zawód technika BHP,
 • ukończymy studia BHP (na kierunku BHP),
 • ukończymy studia BHP (o specjalizacji BHP),
 • ukończymy studia podyplomowe BHP.

Warto zapamiętać to, że zawód technika BHP (po ukończeniu technikum) daje zdecydowanie mniejsze możliwości zawodowe, aniżeli te, które można uzyskać po ukończeniu studiów. Zazwyczaj technik BHP swoją przygodę zawodową zaczyna na stanowisku Inspektora do spraw BHP, a co za tym idzie, musi szukać pracy w wieloosobowym dziale związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jak na to nie spojrzeć studia BHP jednak otwierają drzwi ku temu, aby pracować na samodzielnym stanowisku w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pomimo obydwu faktów, praca w służbie BHP pozwala zebrać cenne doświadczenie zawodowe, czyli po prostu staż pracy. Dla przykładu można przytoczyć to, że jeżeli posiadamy około roczny staż pracy w zakresie BHP, możemy:

 • pracować na stanowiskach kierowniczych w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • pracować jako specjalista ds. BHP, a w dalszej perspektywie jako starszy specjalista ds. BHP (po około 3 latach). Po minimum 5 latach można pracować jako główny specjalista ds. BHP,

 • pracować i obsługiwać w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy różne firmy, jako specjalista spoza zakładu pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy – jakie stanowisko pracy

Wiemy już nieco na temat samych studiów, jak i doświadczenia zawodowego i tego, czego można się spodziewać po ukończeniu danego kierunku nauki. Czas sprawdzić, jakie konkretnie stanowiska pracy można zdobyć po ukończeniu studiów BHP.

Audytor

Bardzo urozmaicony zawód. Polega na pracy w jednostce audytowej i spotkaniach z klientami na audytach. Klientami mogą być np. firmy o różnych profilach działalności, które zlokalizowane są nawet w całym kraju. Audytorzy zatem często podróżują. Zdecydowaną zaletą tej pracy jest możliwość poznawania różnych branż jak i procesów.

Szkoleniowiec, a także wykładowca – przeprowadzaj szkolenia z zakresu BHP wewnątrz przedsiębiorstwa

Z taką osobą zapewne spotkał się kiedyś każdy, kto już gdzieś pracował. Okazuje się, że i Ty możesz nią zostać. Aby jednak zostać szkoleniowcem, należy posiadać bardzo bogaty zasób wiedzy w zakresie BHP i nie tylko. Wymagane może być również odpowiednie doświadczenie, czy przygotowanie dydaktyczne, dzięki któremu będziemy mogli wykonać właściwą realizację programów szkolenia.

Pracownik naukowy

Praca zdecydowanie skierowana do osób, które interesuje bezpieczeństwo i higiena pracy od strony naukowej, czy badawczej. Taką pracę można np. podjąć na uczelni. Opcją jest również ukończenie studiów doktoranckich i prowadzenie badań, czy opracowywanie nowych metod, np. związanych z ryzykiem zawodowym itp. Praca ta, daje naprawdę szerokie pole do popisu.

Nauczyciel zawodu

Taka praca może wiązać się z nauką zawodu w szkołach średnich, lub na studiach. Wymagane będzie ukończenie kursu pedagogicznego dla nauczycieli, lub ukończenie studiów. Ogółem praca polega na prowadzeniu wykładów i ćwiczeń zgodnie z harmonogramem szkoły, czy uczelni, na której się pracuje.

Koordynator ds. BHP

Coraz częściej wiele firm tworzy takie stanowiska pracy. Zakres obowiązków może się różnić względem branży jak i działalności danej firmy. Za przykład można przytoczyć międzynarodowe korporacje, gdzie praca polega np. na prowadzeniu międzynarodowych projektów w obrębie danej firmy. Zdarza się jednak, że osoba zatrudniona na omawianym stanowisku nie pracuje w służbie BHP.

Specjalista ds. BHP – jako samodzielnie świadczenie usług

Tak jak wspominaliśmy we wcześniejszej części tekstu, po roku stażu pracy w służbie BHP uzyskuje się kwalifikacje specjalisty ds. BHP. Wiele osób skłania się w ten czas do założenia własnej firmy i świadczenia usług w zakresie BHP, w sposób obsługi innych zakładów. Prowadzić takie usługi można na umowę zlecenie, jak i właśnie w ramach własnej działalności gospodarczej i nie tylko.

Praca w firmie, która świadczy usługi z zakresu BHP

Zajęcie, w którym pełni się obowiązki służby BHP z zewnątrz. Czyli, otrzymujemy konkretnego klienta do obsługi z zakresu BHP i wykonujemy pracę na jego rzecz. Niekiedy też, może być to pełna obsługa firmy w całym zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a niekiedy tylko np. opracowanie jakiegoś konkretnego dokumentu.

Biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Jest to praca dla osób, które posiadają już spore doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie. Otóż polega ona na tym, że jeżeli sąd prowadzi jakąś sprawę związaną z zagadnieniami BHP, może powołać biegłego sądowego. Biegłym nazywamy osobę z bardzo bogatą wiedzą, jak i doświadczeniem zawodowym. Za jego zadanie uznaje się ocenę, wyjaśnienie itp. danego zagadnienia BHP dla Sądu. Ogromna wiedza jest tutaj kluczowa jeżeli chodzi o pełnienie obowiązków na rzecz wymiaru sprawiedliwości.

Rzeczoznawca do spraw BHP

Zadaniem takiej osoby jest opiniowanie projektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i ergonomii w rozmaitych gałęziach budownictwa. Aby, móc podjąć się takiej pracy, oprócz studiów należy ukończyć odpowiedni kurs, następnie zdać egzamin i uzyskać uprawnienia Głównego Inspektora Pracy, czyli, jak już wiemy – potrzebujemy minimum 5-letniego doświadczenia zawodowego w danej branży.

Podsumowanie

Pracę w służbie BHP najlepiej zaczynać od pracy na etacie lub jego części w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to najlepsza metoda startu w danym zawodzie. Za zaletę uznaje się styczność związaną ze wszystkimi obowiązkami zawodowymi. Dzięki temu, doświadczenie zawodowe z czasem zacznie nabierać tempa, a jak widać, ciekawych stanowisk pracy jest bardzo dużo. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here