Dowiedz się więcej na temat nowych wzorów deklaracji podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, wpływających na rozliczenie ryczałtowanego podatku dochodowego za rok 2021.  

Zmiany w deklaracjach PIT

Wzory zeznań, deklaracji czy informacje podatkowe dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego będą odtąd uzupełniane wedle nowego projektu Ministerstwa Finansów. W związku z wydanymi rozporządzeniami udostępnione zostały nowe wzory deklaracji PIT, w tym PIT 28 za 2021 rok. W załączniku projektu Ministerstwa znajdziemy gotowe wzory deklaracji, które posłużą do rozliczenia podatku w 2022 roku. Druk PIT 28 dotyczy przychodów podatników, zwykle prowadzących własną działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek cywilnych, którzy rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Które z deklaracji ulegną zmianie?

Zgodnie z wydanym przez Ministerstwo Finansów rozporządzeniem, do zmian dojdzie m.in. w deklaracjach:

  • PIT-28 – nowa wersja dotycząca wysokości uzyskanych przychodów oraz naliczonego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-28S – nowa wersja dotycząca wysokości uzyskanych przychodów oraz naliczonego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A – nowa wersja dotycząca wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zmiany pojawią się również w załącznikach PIT-28 za 2021 rok oraz w PIT-19A-nowa wersja 11.

Nowe wzory deklaracji, jakie zmiany w nich znajdziemy?

Wzory nowych deklaracji podyktowane są zmianami wynikającymi przede wszystkim z poprawek wprowadzonych w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ustawa wprowadza zmiany dotyczące obniżenia samych stawek ryczałtowych np. z 20 do 17 procent przychodów lub z 17 do 15 procent przychodów. Niebagatelny wpływ na zmiany wchodzące w życia wraz z dniem 1 stycznia 2021 r. miała pandemia COVID-19, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w życie weszły zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu odliczeń darowizn przekazanych na walkę z pandemią. Modyfikacje w zapisach ustawy o podatku od towarów i usług także przekładają się na zmiany w tegorocznych deklaracjach podatkowych. Ustawa ta reguluje ulgę e-Toll, pozwalającą na odliczenie od przychodu, z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej pewnego rodzaju wydatków oraz opłat. Zaliczają się do nich: wydatki związane z zakupem urządzeń pokładowych oraz systemów lokalizacyjnych, opłaty wynikające z obsługi tego typu urządzeń oraz opłaty umów najmu, dzierżawy bądź leasingu wyżej wymienionych urządzeń, a także innych umów, według których urządzenia te zostały oddane w użytkowanie. Zmiany w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 roku dotyczącej odbudowy kamienic przy ulicy Królewskiej, Pałacu Saskiego oraz Pałacu Brühla wpływają na zmianę deklaracji, umożliwiając darowiznom przekazanym na przygotowanie i realizację wyżej wymienionych inwestycji odliczenia od przychodów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here