Wzór biznesplanu – Jak zrobić to dobrze?

0
1471

Biznesplan – to słowo dla niektórych brzmi dość strasznie i przerażająco. Trzeba jednak wiedzieć, że każdy, kto myśli o założeniu własnej firmy będzie musiał go sporządzić. Wzór biznesplanu natomiast określa pewne standardy, które trzeba zachować. Na co konkretnie zwrócić uwagę? Odpowiedź znajdziesz poniżej!

 

Odpowiadając sobie na pytanie, „Dlaczego warto utworzyć biznesplan?”, doskonale wiemy, że to działanie jest jak najbardziej konieczne. Gotowy wzór biznesplanu nie zawsze sprawdzi się najlepiej. Właśnie dlatego w tym artykule pokazujemy więcej szczegółów dotyczących pracy nad tym zagadnieniem. Jak zrobić biznesplan? Jakie elementy powinien zawierać? Zobaczmy!

Wzór biznesplanu – zacznij od analizy rynku i konkurencji!

Przede wszystkim warto zweryfikować sam rynek, na którym działa firma, trendy w branży oraz konkurencję. Dodatkowo samo klienci powinni zostać szczegółowo opisani. Należy to zrobić w jak najbardziej kompletny sposób: tak, aby zarówno przedsiębiorca, jak i odbiorca biznesplanu mogli jasno zrozumieć sytuację. Należy również przeanalizować wszystkie zalety i wady prowadzonej działalności oraz zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie działalności firmy.

Wzór biznesplanu
Fot. Pexels

Pracownicy i zarządzający

Jako ważny czynnik decydujący o powodzeniu całego projektu, pracownicy i organizacje zarządzające mają również własne, całkowicie niezależne pozycje w biznesplanie. W tej sekcji należy podać następujące informacje:

 • kwalifikacje menadżerów: wiek, doświadczenie, osiągnięcia zawodowe, certyfikaty, patenty, prawa autorskie;
 • kwalifikacje personelu: struktura organizacyjna i system komunikacyjny przedsiębiorstwa;
 • podział odpowiedzialności między członków zarządu (w przypadku spółki);
 • polityka płacowa: systemy motywacyjne itp.;
 • planowane zatrudnienie i szkolenia;
 • monitorowanie wykonywanych czynności;
 • proponowane usługi doradcze (jeśli firma będzie korzystała z takich usług).

Weryfikacja finansowa

Każdy wzór biznesplanu zawiera ten właśnie element.  Podstawą do podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej powinno być przede wszystkim sporządzenie planu inwestycyjnego, a także prognozowanie przyszłej sprzedaży. Bez tego elementu zwyczajnie nie da się skutecznie wejść na jakikolwiek rynek. Jest to również powód, dla którego analiza finansowa jest najważniejszą częścią naszego biznesplanu. Powinna ona zawierać 3 podstawowe elementy: saldo, rachunek zysków i oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Dodatkowo taka analiza powinna dodatkowo zawierać takie kwestie, jak:

 • źródło lub źródła finansowania prowadzonych przez nas działań;
 • analizę progu rentowności;
 • przewidywany zwrot z zainwestowanego kapitału;
 • informacje o aktualnych i przyszłych wymogach kapitałowych.
Wzór biznesplanu
Fot. Pexels

Działania marketingowe uzupełnią wzór biznesplanu

Reklama w obecnych czasach jest elementem koniecznym. Wzór biznesplanu powinien wiec również zawierać ten właśnie kawałek działalności.

Oznacza to, że w tym momencie będziesz musiał sprecyzować swoją strategię marketingową oraz sposób, w jaki będziesz promować i reklamować swoje produkty lub oferowane usługi. W tym celu należy określić grupę docelową, czyli odbiorcę towaru. Charakterystyka klienta powinna być sformułowana z najwyższą starannością. W ten sposób można dokładnie określić najskuteczniejszy sposób kontaktu odbiorcy z produktem. Wybór i cel danej strategii, musi być udowodniony konkretnymi argumentami merytorycznymi. Konieczne jest uwzględnienie elementów, takich jak:

 • formularze reklamowe i promocyjne;
 • sposoby kontaktu z klientami (media społecznościowe, reklamy Google, tradycyjne ulotki, billboardy, wiadomości, portale online, radio, telewizja);
 • budżet reklamowy;
 • sposób budowania pozytywnego wizerunku firmy – warto zadbać o specjalistę do public relations (oczywiście jeżeli masz taką możliwość).

Gotowy wzór biznesplanu jak najbardziej może pomóc. Nie rozwiąże on jednak wszystkich kwestii, które należy poruszyć. Z całą pewnością prowadzenie własnego biznesu może przynieść ogromny sukces. Warto jednak wiedzieć, że taka działalność wiąże się z ogromem ciężkiej i zaplanowanej pracy. Takie połączenie przyniesie najlepsze rezultaty i zysk. Jesteśmy pewni, że Twój biznes również przyniesie to, co najlepsze. Trzymamy kciuki za upartość w dążeniu do celu i zrealizowania każdego celu. Powodzenia!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here